latviski | english | по-русски

Sākumlapa

Par Mums Pakalpojumi Apmācība Komanda Klienti Blogs Kontakti

Īpaša mērķa revīzijas

Pakalpojumi » Audits » Īpaša mērķa revīzijas

Īpaša mērķa revīzijas uzdevuma raksturs, laiks un apjoms ir atkarīgs no konkrētiem apstākļiem. Pirms uzsākt īpaša mērķa revīzijas uzdevumu, tiek panākta vienošanās ar klientu par precīzu uzdevuma būtību un par sagatavojamā ziņojuma formu un saturu.

 

Ziņojumi par atbilstību līgumu prasībām

 

Piedāvājam veikt auditu par uzņēmuma darbības atbilstību noteiktu līgumu prasībām. Šādi līgumi parasti liek uzņēmumam pildīt dažādus nosacījumus, kas skar tādus jautājumus kā, piemēram, procentu maksājumus, iepriekš noteiktu finanšu rādītāju uzturēšanu, dividenžu izmaksu ierobežojumus un no īpašuma pārdošanas saņemto līdzekļu lietošanu.

 

Pašlaik šajā kategorijā visvairāk pieprasīti ir Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu auditi. Mēs tos veicam saskaņā ar noteikumiem, ko izvirzījuši līdzfinansējuma nodrošinātāji. Mūsu speciālisti ir auditējuši gan Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektus, ko uzrauga Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, gan Eiropas Kopienas administrētos projektus.

 

Ziņojumi par finanšu pārskatu sastāvdaļām

 

Veicam auditu vienai vai vairākām finanšu pārskatu sastāvdaļām. Uzņēmuma vadībai vai īpašniekiem var rasties nepieciešamība pārliecināties par kāda noteikta finanšu pārskata posteņa pareizu uzskaiti, piemēram, debitoru parādiem, krājumiem, darbinieku prēmijas aprēķinu vai uzkrājumiem ienākumu nodokļiem. Šadā gadījumā revidents izteiks atzinumu tikai par to, vai konkrētā revidētā sastāvdaļa visos būtiskos aspektos ir sagatavota saskaņā ar norādīto uzskaites metodi.

 

Daudzi finanšu pārskatu posteņi ir savstarpēji saistīti - tā, piemēram, apgrozījums un maksājumu prasības, kā arī krājumi un maksājumu saistības. Tātad, sagatavojot ziņojumu par finanšu pārskatu sastāvdaļām, revidents dažreiz nebūs spējīgs aplūkot revīzijas objektu vienu pašu, un būs nepieciešams pārbaudīt noteiktu citu finanšu informāciju.

 

Ziņojumi par finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar vienotu uzskaites metodiku, kas nav Starptautiskie grāmatvedības standarti vai nacionālie standarti

 

Šāds ziņojums ietvers informāciju par lietoto uzskaites metodi vai atsauci uz finanšu pārskata pielikumu, kas satur šādu informāciju. Atzinumā tiks pateikts, vai finanšu pārskati visos būtiskos aspektos ir sagatavoti saskaņā ar norādīto uzskaites metodi.

 

Citas vienotas finanšu pārskatu sniegšanas metodes var ietvert:

  • metodi, ko uzņēmums lieto, lai sagatavotu ienākuma nodokļa deklarāciju;
  • grāmatvedības uzskaites metodi, kas pamatota uz naudas ieņēmumiem un izmaksām;
  • valdības uzraudzības institūcijas noteiktās prasības attiecībā uz finanšu pārskatiem
Ziņojumi par kopsavilkuma finanšu pārskatiem

Uzņēmums var sagatavot kopsavilkuma finanšu pārskatus, kas apkopo šā uzņēmuma gada finanšu pārskatus ar nolūku informēt lietotāju grupas, kuras interesē tikai uzņēmuma finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu galvenie aspekti. Revidents drīkst dot atzinumu par kopsavilkuma finanšu pārskatiem tikai, ja viņš pats ir izteicis revidenta atzinumu par finanšu pārskatiem, no kuriem kopsavilkuma finanšu pārskati ir atvasināti.

Mēneša jautājums

Biznesa un audita centrs SIA

Brīvības iela 155, Rīga, LV-1012

Tālrunis: +371 67378264
Fakss: +371 67378261
E-pasts: birojs@auditacentrs.lv

© 2008, Biznesa un Audita centrs SIA
Par Mums | Pakalpojumi | Apmācība | Komanda | Klienti | Blogs | Kontakti

Izstrādāja MM88