latviski | english | по-русски

Sākumlapa

Par Mums Pakalpojumi Apmācība Komanda Klienti Blogs Kontakti

Finanšu pārskatu revīzija

Pakalpojumi » Audits » Finanšu pārskatu revīzija

Finanšu pārskata revīzija jeb audits ir daļa no kontroles procedūrām, kas nepieciešamas katrā uzņēmumā, lai iegūtu klientu un sadarbības partneru uzticību, kā arī dotu pārliecību uzņēmuma vadībai par saimnieciskās darbības rezultātu pareizību.

 

Mēs esam neatkarīgi speciālisti, kas izsaka atzinumu, vai sastādītais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā. Papildus iepriekšminētajam revīzijas laikā vai pēc tās mēs sniedzam ziņojumu vadībai, kurā norādām uz konstatētajiem trūkumiem un riskiem, kā arī sniedzam ieteikumus uzskaites pilnveidošanai un grāmatvedības darba efektivitātes paaugstināšanai.

 

 

Nolūkā paaugstināt finanšu pārskata kvalitāti, revīziju piedāvājam veikt trīs etapos:

  1. plānošanas posms (tiek veikts pēc klienta operatīvo finanšu pārskata rādītāju saņemšanas);
  2. starpposmu revīzija (tiek veikta 2-3 mēnešus pirms pārskata perioda beigām);
  3. revīzijas beigu posms (tiek veikts pēc finanšu pārskata projekta saņemšanas no klients)

Kad obligāti nepieciešams zvērināta revidenta atzinums

 

LR likuma "Gada pārskatu likums" 62.pants nosaka, ka, ja kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības rādītāji pārsniedz divus no sekojošiem kritērijiem:

  • bilances kopsumma — 250 000 latu;
  • neto apgrozījums — 500 000 latu;
  • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25.

kā arī, ja sabiedrības pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, tās sagatavoto gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem".

 

Atpakaļ >

Mēneša jautājums

Biznesa un audita centrs SIA

Brīvības iela 155, Rīga, LV-1012

Tālrunis: +371 67378264
Fakss: +371 67378261
E-pasts: birojs@auditacentrs.lv

© 2008, Biznesa un Audita centrs SIA
Par Mums | Pakalpojumi | Apmācība | Komanda | Klienti | Blogs | Kontakti

Izstrādāja MM88